Välkommen till Adolfssons Maskinindustri AB

Vi är en mekanisk verkstad med speciell inriktning på tillverkning av avfallskomprimatorer samt containers för alla ändamål.
Vi har även personal och utrustning för fältarbete inom svetsning, hydraulik-pneumatik samt service och underhåll av maskiner.

Beställ maskinskridskor

Vi finns i Rydsgård (E65 mellan Malmö och Ystad)

Biltransporter från Axess Logistics

Personalliggare

Vi använder personalliggare från Entral

 

Att satsa på UGL

Vi har nu övergått till att rita i Solid Works, detta är för att dels kunna lätt illustrera för kunden hur slutprodukten ser ut samt att kunna funktionstesta produkten innan tillverkning börjat.

Mer information och produkter för ventilation